Yüklendiği tüm projelerde İş Sağlığı & Güvenliği ( İSG ) ve Çevre Koruma kurallarını dikkate almak RMİ İnşaat'ınn birincil önceliğidir

  • İhale hazırlık aşamasından projenin kesin kabulüne kadar olan süreçte yürüttüğü tüm aktivitelerin çevre boyutlarını ve İSG risklerinin belirlenmesinin,
  • Riskleri ve etkilerini kabul edilebilir düzeye indirebilmek amacıyla gerekli önlemlerin şantiye faaliyetleri başlamadan planlanmasının ve henüz problemlerle karşılaşılmadan alınmasının,
  • Çalışanların, İş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma ile ilgili düzenlemelere katılımının sağlanmasının, etkin bir şekilde yürütülebilmesi için şirket çalışma yöntemleri ve uygulamaları sürekli geliştirilmektedir.