RMİ İnşaat'ta projelerin sözleşmelere, yasal düzenlemelere ve işverenin isteklerine sadık kalacak şekilde yürütülmesi ve sözleşmelerde belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi temel esastır. RMİ İnşaat'ın genel kalite kontrol anlayışını yansıtacak bazı örnek prensipler şöyledir.

  • Tasarım ve/veya uygulama aşamalarında oluşmuş hataları zamanında bularak bu konuda işvereni uyarmak.
  • Problemler oluşmadan önce gerekli olan önlemleri almak.
  • Alınan önlemler hakkında işvereni önceden bilgilendirmek.
  • Tasarım, sipariş, üretim, nakliye ve işin yapımı aşamalarında kademeli kalite kontrol sistemi ve prosedürleri uygulayarak kalite kusurlarını tamamen önlemek.

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli arttırılması için RMİ ana süreçlerinin performans göstergeleri belirlenecek, ölçülebilir hedefler koyulacak ve gelişme takip edilecektir.

RMİ çalışanları sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde bu politikaları uygulamaya geçirmek üzere;

  • Alacağı kararlarda RMİ ismini ve işverenle yapılan sözleşme şartlarına uyumu ön planda tutacak,
  • Sorumluluklarının bilincinde olacak ve gerektiğinde insiyatif kullanacak,
  • Sonuçlandıramayacağı hiç bir konuda işverene ve diğer RMİ personeline söz vermeyecek, verdiği sözleri mutlaka sonuçlandıracak,
  • Mevcut bilgi ve tecrübelerini AKORT çalışanları ile paylaşacak,
  • Politikalara uyum için gereken hassasiyeti gösterecektir.